Pa' Compartir un antojito !  

150 gr de carne oreada, 150 gr de sobrebarriga a la parrilla, 200 gr de chunchullo, yuquitas fritas, maíz tostado y plátano asado. 

4200000

Picarrecha
4200000

Pa' que se antoje de todito!!